Peng. Sains

PENGAJIAN SAINS (PENDIDIKAN RENDAH) AMBILAN JUN 2011

STRUKTUR KURSUS TAHUN 1, 2, 3 DAN 4

TAHUN 1 (SEMESTER 1)

TAHUN 1 (SEMESTER 2)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3101

Tamadun Islam dan Asia Tenggara

2 (2+0)

WAJ3103

English Language Proficiency II

1 (1+0)

WAJ3102

English Language Proficiency I

2 (2+0)

WAJ3104

Literasi Bahasa

2 (0+2)

WAJ3105

Literasi Nombor

2 (2+0)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa 1 (45jam)

*KT

SCE 3101

Hidupan dan Proses Kehidupan

3 (2+1)

EDU 3103

Murid dan Alam Belajar

3 (3+0)

SCE 3102

Kanak-kanak Dalam Pembelajaran Sains

3 (3+0)

SCE 3103

Penerokaan Bahan

3 (2+1)1 (1+0)

SCE 3104

Kurikulum Asains SekolahRendah dan Pedagogi

3 (3+0)

TAHUN 2 (SEMESTER 3)

TAHUN 2 (SEMESTER 4)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3106

Hubungan Etnik

2 (2+0)

WAJ 3109

Kokurikulum - Permainan

1 (0+1)

WAJ3107

Seni Dalam Pendidikan

3 (2+1)

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa II

(10 Jam)

*KT

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa 1 (Sambungan Sem 2)

*KT

SCE 3107

Ekosistem dan Biodiversiti

3 (2+1)

SCE 3105

Fizik Dalam Konteks

3 (2+1)

SCE 3108

Perancangan dan Pengajaran SaIns Sekolah Rendah

3 (3+0)

SCE 3106

Pemikiran dan Kerja Bersaintifik

3 (3+0)

XXX 31XX

Elektif 1

2 (2+0)

XXX 31XX

Elektif 1

3 (X+X)

XXX 31XX

Elektif 2

1 (0+1)

TAHUN 3 (SEMESTER 5)

TAHUN 3 (SEMESTER 6)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa III (10 Jam)

*KT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa IV (35 Jam)

*KT

SCE 3109

Tenaga Kimia

3 (2+1)

SCE 3111


2 (0+2)

SCE 3110

Bumi Dan Angkasa

3 (2+1)

SCE 3112


*KT

XXX 31XX

Elektif 1

3 (X+X)

XXX 31XX

Elektif 1

3 (X+X)

XXX 31XX

Elektif 2

3 (X+X)

XXX 31XX

Elektif 2

3 (X+X)


TAHUN 4 (SEMESTER 7)

TAHUN 4 (SEMESTER 8)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa V (10 Jam)

*KT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)

3 (0+3)

EDU 3105

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3 (2+1)

EDU 3108

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional

3 (3+0)

EDU 3106

Budaya Pembelajaran

3 (3+0)

SCE 3114

Sains Teknologi dan Masyarakat

3 (3+0)

SCE 3113

Penyelidikan Tindakan 1 – Penyelidikan Sains Pendidikan Rendah (Kaedah)

3 (3+0)

SCE 3124

Penyelidikan Tindakan 2 – Penyelidikan Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3 (0+3)

XXX 31XX

Elektif 2

3 (X+X)

INT 3101

Internship

2 (4M)

Kombinasi Elektif 1 dan Elektif 2 bagi pengkhususan Major untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) IPGM

Pengajian Sains

Kump 1 : Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Jasmani / Kemahiran Hidup

Kump 2 : Bahasa Melayu / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / English Language

Kump 3 : Matematik / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan / Pendidikan Moral

· Pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan.