Pend. Pemulihan

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PKP3101

Pengenalan kepada Pemulihan

3(3+0)

1

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi

3(3+0)

1

PKP3103

Perkhidmatan  dalam Pemulihan

3(2+1)

2

PKP3104

Kemahiran Pengamatan

3(2+1)

2

PKP3105

Pendidikan Disleksia

3(2+1)

3

PKP3106

Pentaksiran Dalam Pemulihan

3(3+0)

3

PKP3107

Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1       

3(2+1)

4

PKP3108

Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 11       

3(2+1)

4

PKP3110

Remedial Mathematics

3(2+1)

5

PKP3111

Isu dan Trenda dalam Pemulihan

3(3+0)

5

PKP3116

Sistem Bahasa Melayu

3(3+0)

6

PKP3118

Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan

3(3+0)

6

PKU3113

Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah)

3(3+0)

7

PKU3115

Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Pemulihan  Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(3+0)

8

PKP3117

Seni Bahasa & Sastera untuk Pendidikan Pemulihan

3(3+0)

8

 

Jumlah

45 (34%)