Pend. Muzik

PENDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN RENDAH) AMBILAN JUN 2011

STRUKTUR KURSUS TAHUN 1, 2, 3 DAN 4

TAHUN 1 (SEMESTER 1)

TAHUN 1 (SEMESTER 2)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3101

Tamadun Islam dan Asia Tenggara

2 (2+0)

WAJ3103

English Language Proficiency II

1 (1+0)

WAJ3102

English Language Proficiency I

2 (2+0)

WAJ3104

Literasi Bahasa

2 (0+2)

WAJ3105

Literasi Nombor

1 (1+0)

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa 1 (45jam)

*KT

MZU 3101

Aural dan Nyanyian Semerta I

1 (1+0)

EDU 3103

Murid dan Alam Belajar

3 (3+0)

MZU 3102

Teori Muzik I

2 (2+0)

MZU 3105

Teori Muzik II

2 (2+0)

MZU 3103

Kecekapan Kibod I

1 (1+0)

MZU 3106

Kecekapan Kibod II

1 (0+1)

MZU 3104

Asas Pendidikan Muzik

2 (2+0)

MZU 3107

Muzik dalam Bilik Darjah

2 (1+1)
MZP 3108P

Alat Muzik Utama

- Piano

1 (0+1)
MZP 3108G

Alat Muzik Utama

- Gitar

1 (0+1)
MZP 3108V

Alat Muzik Utama

- Vokal

1 (0+1)

TAHUN 2 (SEMESTER 3)

TAHUN 2 (SEMESTER 4)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3106

Hubungan Etnik

2 (2+0)

WAJ 3109

Kokurikulum - Permainan

1 (1+0)

WAJ3107

Seni Dalam Pendidikan

2 (2+0)

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)

*KT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa 1 (sambungan sem 2)

*KT

MZU 3113

Ciptaan dan Ensembel I

3 (2+1)

MZU 3109

Aural dan Nyanyian Semerta II

1 (0+1)

MZU 3114

Kurikulum dan Pengajaran Muzik I

2 (1+1)

MZU 3110

Permainan Kibod dan Nyanyian Dalam Bilik Darjah

1 (0+1)

MZP 3115P

Alat Muzik Utama

- Piano

1 (0+1)

MZU 3111

Pendekatan Pengajaran Muzik

3 (3+0)

MZP 3115G

Alat Muzik Utama

- Gitar

1 (0+1)

MZP 3112P

Alat Muzik Utama

- Piano

1 (0+1)

MZP 3115V

Alat Muzik Utama

- Vokal

1 (0+1)

MZP 3112G

Alat Muzik Utama

- Gitar

1 (0+1)

XXX 31XX

Elektif 1

3 (X+X)

MZP 3112V

Alat Muzik Utama

- Vokal

1 (0+1)

XXX 31XX

Elektif 2

3 (X+X)

XXX 31XX

Elektif 1

3 (X+X)
TAHUN 3 (SEMESTER 5)

TAHUN 3 (SEMESTER 6)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa III

*KT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)

*KT

MZU 3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II

1 (0+1)

MZU 3119

Ciptaan dan Ensembel II

3 (2+1)

MZU 3117

Muzik Malaysia

1 (0+1)

MZU 3120

Muzik Dunia

2 (2+0)

MZP 3118P

Alat Muzik Utama

- Piano

1 (0+1)

MZP 3121P

Alat Muzik Utama

- Piano

1 (0+1)

MZP 3118G

Alat Muzik Utama

- Gitar

1 (0+1)

MZP 3121G

Alat Muzik Utama

- Gitar

1 (0+1)

MZP 3118V

Alat Muzik Utama

- Vokal

1 (0+1)

MZP 3121V

Alat Muzik Utama

- Vokal

1 (0+1)


Elektif 1

3(X+X)


Elektif 1

3(X+X)


Elektif 2

3(X+X)


Elektif 2

3(X+X)

TAHUN 4 (SEMESTER 7)

TAHUN 4 (SEMESTER 8)

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)

*KT

WAJ 3114

Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)

3 (0+3)

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3 (2+1)

EDU 3108

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional

3 (2+1)

EDU 3106

Budaya dan Pembelajaran

3 (3+0)

EDU 3109

Guru dan Cabaran Semasa

2 (2+0)

MZU 3122

Penyelidikan Tindakan 1 – Penyelidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah)

3 (3+0)

MZU 3123

Teknologi Muzik

3 (1+2)


Elektif 2


MZU 3124

Penyelidikan Tindakan II – Penyelidikan Muzik Pendidikan Rendah (Plaksanaan dan Pelaporan))

2 (4 M)
INT 3101

Internship


Kombinasi Elektif 1 dan Elektif 2 bagi pengkhususan Major untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) IPGM

Pendidikan Muzik

Kump 1 : Bahasa melayu / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / English Language

Kump 2 : Matematik / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan / Pendidikan Moral

· Pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan.