Pend. Jasmani & Kesihatan

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

 

TAHUN 1 (SEMESTER 1)

KREDIT

TAHUN 1 (SEMESTER 2)

KREDIT

WAJ3101 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara

WAJ3102- English Language Proficiency 1

EDU3103- Murid dan Alam Belajar

EDU3105- Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

2(2+0)

 

2(2+0)

3(3+0)

3(2+1)

WAJ3104- Literasi Bahasa

WAJ3105- Numerical Literacy

WAJ3106- Hubungan Etnik

PJM- Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal

PJM3102- Pergerakan Asas

PJM3103- Olahraga

2(2+0)

2(2+0)

2(2+0)

2(2+0)

3 (1+2)

2(0+2)

TAHUN 2 (SEMESTER 3)

 KREDIT

TAHUN2 (SEMESTER 4)

 KREDIT

WAJ3103- English Language Proficiency II

WAJ3114- Bina Insan Guru 1 (45Jam)

EDU3106- Budaya dan Pembelajaran

PJM3104- Renang

PJM3105- Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor

PJM3106- Anatomi dan Fisiologi

 

Elektif 1

PKE3101- Pendidikan Kesihatan Seksualiti

2 (2+0)

 

KT*

3(3+0)

2(0+2)

2(2+0)

 

2(0+2)

 

3(3+0)

WAJ3114- Bina Insan Guru II (10 jam)

PJM3107- Gimnastik

PJM3108- Pendidikan Luar

PJM3109- Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring

 

Elektif 1

PKE3102- Pendidikan Keselamatan

 

Elektif 2

PSK3101- Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

KT

2(0+2)

3(1+2)

2(0+2)

 

 

 

3(2+1)

 

 

3(3+0)

TAHUN 3 (SEMESTER 5)

 KREDIT

TAHUN 3 (SEMESTER 6)

 KREDIT

WAJ3107- Seni Dalam Pendidikan

WAJ3114- Bina Insan Guru III (10 jam)

PJM3110- Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

PJM3111- Permainan Bola Tampar dan Bola Baling

 

Elektif 1

PKE3103- kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan

 

Elektif 2

PSK3102- Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

3(2+1)

KT

3(2+1)

 

2(0+2)

 

 

 

3(2+1)

 

 

3(3+0)

 

WAJ3114- Bina Insan Guru IV (35jam)

PJM3112- Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

PJM3113- Permanian Badminton dan Hoki

PJM3114- Pendidikan Jasmani Suaian

 

Elektif 1

PKE3104- Program Kesihatan Sekolah

 

Elektif 2

PSK3103- Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

KT

3(2+1)

 

2(0+2)

 

2(1+1)

 

 

3(3+0)

 

3(3+0)

TAHUN 4 (SEMESTER 7)

KREDIT

TAHUN 4 (SEMESTER 8)

KREDIT

 

WAJ3114- Bina Insan Guru V (10 jam)

PJM3115- Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan

PJM3117- Psikososial Sukan

PKU3113- Penyelidikan Tindakan 1: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Kaedah)

 

Elektif 2

PSK3104- Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

KT

3(2+1)

 

 

3(2+1)

3(2+1)

 

 

 

3(2+1)

 

 

WAJ3107- Bina Insan Guru VI (10jam )

PJM3118- Kecederaan Dalam Sukan

PKU3115- Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pelaporan)

EDU3108- Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional

EDU3109- Guru dan Cabaran Semasa

 

KT

3(3+0)

 

3(0+3)

 

3(3+0)

 

3(3+0)