Pend. Jasmani

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PJM3101

Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal

2(1+1)

1

PJM3102

Pergerakan Asas

3(1+2)

1

PJM3103

Olahraga

2(0+2)

1

PJM3104

Renang

2(0+2)

2

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor

2(2+0)

2

PJM3106

Anatomi dan Fisiologi

3(2+1)

2

PJM3107

Gimnastik

2(0+2)

3

PJM3108

Pendidikan Luar

3(1+2)

3

PJM3109

Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring

2(0+2)

3

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

3(2+1)

4

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling

2(0+2)

4

PJM3112

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

3(2+1)

5

PJM3113

Permainan Badminton dan Hoki

2(0+2)

5

PJM3114

Pendidikan Jasmani Suaian

2(1+1)

6

PJM3115

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan

2(1+1)

6

PJM3116

Penyelidikan Tindakan I : Kaedah

3(3+0)

6

PJM3117

Psikososial Sukan

2(2+0)

7

PJM3118

Kecederaan dalam Sukan

2(1+1)

8

PJM3119

Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)