Masalah Pendengaran

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

 

TAHUN 1 (SEMESTER 1)

KREDIT

TAHUN 1 (SEMESTER 2)

KREDIT

WAJ3101 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara

WAJ3102- English Language Proficiency 1

EDU3103- Murid dan Alam Belajar

EDU3105- Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

2 (2+0)

 

2 (2+0)

3 (3+0)

3 (2+1)

WAJ3104- Literasi Bahasa

WAJ3105- Numerical Literacy

WAJ3106- Hubungan Etnik

PKD3101- Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran

PKD3102- Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi

2 (2+0)

2 (2+0)

2 (2+0)

3 (3+0)

 

3 (3+0)

TAHUN 2 (SEMESTER 3)

 


TAHUN2 (SEMESTER 4)

 


WAJ3103- English Language Proficiency II

WAJ3114- Bina Insan Guru 1 (45Jam)

EDU3106- Budaya dan Pembelajaran

PKD3103- Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia

PKD3104- Sejarah Perkembangan Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran

 

Elektif 1

PJM3102- Pergerakan Asas

2 (2+0)

KT*

3(3+0)

3(3+0)

 

3(3+0)

 

 

 

3(1+2)

WAJ3114- Bina Insan Guru II (10 jam)

PKD3105- Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran

PKD3106- Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas

 

Elektif 1

PJM3106- Anatomi dan Fisiologi (dan PBS*)

 

Elektif 2

PSK3101- Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

KT

3(3+0)

 

 

3(3+0)

 

 

 

3(2+1)

 

 

 

3(3+0)

TAHUN 3 (SEMESTER 5)

 


TAHUN 3 (SEMESTER 6)

 


WAJ3107- Seni Dalam Pendidikan

WAJ3114- Bina Insan Guru III (10 jam)

PKD3107- Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris

PKD3108- Pengajaran Bahasa Untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran

 

Elektif 1

PJM3110- Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

 

Elektif 2

PSK3102- Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

 

 

 

 

3(2+1)

KT

3(2+1)

 

3(2+1)

 

 

 

3(2+1)

 

 

 

3(3+0)

WAJ3114- Bina Insan Guru IV (35jam)

PKD3109- Pertuturan Untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran

PKD3110- Audologi Dalam Pendidikan

 

Elektif 1

PJM3112- Kurikulum dan Pedogogi

 

Elektif 2

PSK3103- Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan     

KT

3(3+0)

 

3(2+1)

 

 

3(2+1)

 

 

3(2+1)

 

TAHUN 4 (SEMESTER 7)

KREDIT

TAHUN 4 (SEMESTER 8)

KREDIT

WAJ3114- Bina Insan Guru V (10 jam)

PKD3111- Bahan Sumber Pembelajaran Untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran

PKU3112- Pemulihan Dalam Pendidikan

PKU3113- Penyelidikan Tindakan 1: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah)

 

 

 

 

Elektif 2

PSK3104- Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

 

KT

3(2+1)

 

 

3(2+1)

3(2+1)

 

 

 

 

 

 

 

3(2+1)

 

WAJ3107- Bina Insan Guru VI (10jam )

PKU3114- Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas

PKU3115- Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaporan)

EDU3108- Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional

EDU3109- Guru dan Cabaran Semasa

KT

3(3+0)

 

3(0+3)

 

 

3(3+0)

 

3(3+0)