Masalah Pendengaran

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PKU3101

Pengenalan kepada Pendidikan Khas

3(3+0)

1

PKU3103

Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

3(3+0)

1

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi

3(3+0)

2

PKD3102

Pengenalan kepada Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran

3(3+0)

2

PKD3103

Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia

3(3+0)

3

PKD3110

Audiologi dalam Pendidikan

3(2+1)

3

PKD3107

Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris 

3(1+2)

4

PKD3108

Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran

3(2+1)

4

PKU3106

Pentaksiran  Dalam Pendidikan Khas

3(3+0)

5

PKD3109

Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran

3(3+0)

5

PKD3106

Perkembangan Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran

3(3+0)

6

PKU3112

Pemulihan Dalam Komuniti

3(1+2)

6

PKU3113

Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah)

3(3+0)

7

PKU3114

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas

3(3+0)

8

PKU3115

Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)