Kursus Teras

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

EDU3101

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS)

3(3+0)

1

EDU3102

Perkembangan Kanak-Kanak

3(3+0)

1

EDU3103

Murid dan Alam Belajar

3(3+0)

2

EDU3104

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

3(3+0)

3

EDU3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3(2+1)

4

EDU3106

Budaya dan Pembelajaran

3(3+0)

5

EDU3107

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

3(3+0)

7

EDU3108

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional

3(3+0)

8

EDU3109

Guru dan Cabaran Semasa

3(3+0)

8

 

Jumlah

27 (20%)